SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

KATALOGI ZNANJ IN IZPITNI KATOG SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH PREDMETOV

Pri navedbi skupnega števila ur v predmetniku oziroma katalogu znanja lahko pride do manjših odstopanj. Velja število ur v predmetniku, učitelj temu ustrezno prilagodi izvedbo kataloga znanja.

Dodatne informacije posredujejo ustrezne predmetne komisije Zavoda RS za šolstvo www.zrss.si

ZAP.ŠT.

NAZIV PREDMETA

Število ur

OPOMBA

1

TUJI JEZIK

164

 

2

ITALIJANŠČINA

164

kot drugi jezik za programe, ki se izvajajo na narodnostno mešanem območju slovenske Istre.

3

DRUŽBOSLOVJE

132

 

4

MATEMATIKA

213

 

5

NARAVOSLOVJE

132

 

6

SLOVENŠČINA

213

 

7

SLOVENŠČINA

312

prilagojen katalog  znanja za gluhe in naglušne

8

ŠPORTNA VZGOJA

164

 

9

UMETNOST

35

 

 IZPITNI KATALOG

1

SLOVENŠČINA