SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI GIMNAZIJE

 1. Gimnazija
  (splošni del, posebni del, posebni del (športni oddelek), posebni del (evropski oddelek))

 2. Gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri
  (splošni del, posebni del, posebni del (športni oddelek))

 3. Gimnazija z italijanskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri
  (splošni del, posebni del)

 4. Dvojezična slovensko-madžarska gimnazija
  (splošni del, posebni del)

 5. Klasična gimnazija
  (splošni del, posebni del)

 6. Ekonomska gimnazija
  (splošni del, posebni del)

 7. Ekonomska gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri
  (splošni del, posebni del)

 8. Tehniška gimnazija
  (splošni del, posebni del)

 9. Tehniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri
  (splošni del, posebni del)

 10. Umetniška gimnazija
  (splošni del, posebni del:  

  Glasbena smer: Modul A - glasbeni stavek
  Glasbena smer: Modul B - petje-instrument
  Glasbena smer: Modul C - jazz-zabavna glasba
  Plesna smer: Modul A - balet
  Plesna smer: Modul B - sodobni plesi
  Likovna smer
  Dramsko-gledališka smer

   11.  Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju v slovenski Istri
          (splošni del, posebni del:

Glasbena smer: Modul A - glasbeni stavek
Glasbena smer: Modul B - petje-instrument
Likovna smer

   12.  Maturitetni tečaj
          (splošni del, posebni del)

   13.  Maturitetni tečaj za izvajanje v italijanskem učnem jeziku
          (splošni del, posebni del)

   14.  Maturitetni tečaj za izvajanje na narodno mešanem območju (dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku).
          (splošni del, posebni del)

 • OBVEZNI NAČINI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA V GIMNAZIJI